*** Kursy ***

SMOKI zapraszają sympatyków sportów wodnych na KURSY

ZEBRANIE ORGANIZACYJNE

odbędzie się w sobotę 5 października 2019 o godz. 1800

w AMBASADZIE przy ul. Osadniczej 19 we Wrocławiu

Planujemy przeprowadzenie kursów na stopnie:

  • Sternika otorowodnego
  • Żeglarza jachtowego
  • Jachtowego sternika morskiego

Dodatkowe informacje można uzyskać od:

  • Marka – 509 198 196
  • Janusza – 603 111 313

100 LAT

W setną rocznicę odzyskania niepodległości SMOKI zapraszają cały NARÓD na

NARODOWE GRILOWANIE

Spotkanie odbędzie się na Błoniach za Ambasadą od godz. 1400 w niedzielą 11 listopada

Smoki zapewniają: grill i ogień – resztę trzeba przynieść samemu