ZADANIA

Mapy

  1. Mapa pusta
  2. Mapa pusta – namiary
  3. Mapa Adriatyk
  4. Mapa Morze Północne – pływy

ZADANIA

Z.1.1. Pozycja na mapie (mapa pusta)

Znajdź pozycję jachtu o współrzędnych

   φ = +55° 15,5′

   λ = +011° 03,12′

Z.1.2. Odległość (mapa pusta)

Znajdź odległość między punktami:

   A:  φ = +54° 56,5′, λ = +010° 57,33′

   B:  φ = +55° 04,45′, λ = +011° 04,16

Z.1.3. Pozycja zliczona (mapa pusta)

   Czas =1650

PO: φ=55°23,7’N, λ=25°21,5’ E

Wiatr: ENE 4°B

   KK=137

   Log=312

   Prędkość=3,5 Kn

d = wg. przykładu: DEKLINACJA  2°E 50′ E 2000 (2’E)

d- wg tabeli

   pp = 0

   pw = ?

1)Wyznaczyć i opisać pozycję

2)Ustalić pw

3)Wyznaczyć i wykreślić KDd

4)Wyznaczyć i opisać pozycję zliczoną o każdej pełnej godzinie

5)O której wypłyniemy poza mapę?