Film po zajęciach

Po zajęciach z teorii żeglowania 2017.11.09 g.2100 oglądamy film o „teorii i praktyce żeglowania” – dobry !!!